St Paul Biografie

Vergoeding Vir Die Sterreteken
Substabiliteit C Bekendes

Vind Die Versoenbaarheid Deur Zodiac Teken

Vinnige feite

Gebore:5Oorlede op ouderdom: 62

Ook bekend as:Paulus die apostel, Saulus van Tarsus, Sint Paulus

Gebore land: Turkye

Gebore in:Tarsus, MersinBekend as:Godsdienstige Prediker

Geestelike en godsdienstige leiers Italiaanse mansOorlede op:67plek van dood:Rome

Lees verder hieronder

Aanbeveel vir jou

Pous Pius IX Pous Gregorius I Pous Pius XI Pous Johannes XXIII

Wie was St Paul?

'N Hellenistiese Jood, St Paul, is wêreldwyd bekend as een van die vroegste Christelike sendelinge, saam met Sint Petrus en Jakobus die Regverdige. Hy was ook bekend as Paulus die apostel, die apostel Paulus en die Paulus van Tarsus. Hy verkies egter om homself 'Apostel vir die heidene' te noem. Paulus het 'n wye siening gehad en was miskien die beste persoon om die Christendom na verskillende lande, soos Ciprus, Klein-Asië (die moderne Turkye), Griekeland, Kreta en Rome, te dra. St Paul se pogings om heidense bekeerlinge te aanvaar en Torah onnodig te maak vir redding was 'n suksesvolle taak.Aanbevole lyste:

Aanbevole lyste:

Die invloedrykste persone in die geskiedenis Bekende mense wat die wêreld 'n beter plek gemaak het St Paul Beeldkrediet https://www.youtube.com/watch?v=gvHnGnW6vI8
(Katoliek aanlyn)

Kinderjare Paulus is in Tarsus, in 10 nC, gebore en het oorspronklik Saul genoem. Opgevoed as 'n fariseïese Jood, het hy in sy eerste jare selfs Christene vervolg en deelgeneem aan die steniging van Sint Stefanus, die eerste Christenmartelaar. Omdat hy kortstondig verblind was deur die visioen van die beeld van die opgestane Jesus, op pad na Damaskus, het Saul daartoe gelei dat hy bekeer. Hy is as Paulus gedoop en het drie jaar lank na Arabië gegaan met gebede en nadenke. Toe hy terugkom na Damaskus, hervat Paulus weer sy reis, maar hierdie keer was die bestemming Jerusalem. Na 14 jaar is hy weer na Jerusalem. Alhoewel die apostels hom agterdogtig gehad het, het Sint Barnabas sy opregtheid besef en hom teruggebring na Antiochië. Tydens 'n hongersnood wat Judea getref het, het Paulus en Barnabas na Jerusalem gereis om finansiële ondersteuning van die Antiochiese gemeenskap te verleen. Hiermee het hulle Antiogië 'n alternatiewe sentrum vir Christene gemaak en 'n belangrike Christelike sentrum vir Paulus se evangelisasie. Raad van Jerusalem en insident in Antiochië Rondom 49-50 nC het 'n belangrike vergadering tussen Paulus en die Jerusalemse kerk plaasgevind. Die fokus van hierdie vergadering was om te besluit of heidense bekeerlinge besny moes word. Dit was tydens hierdie vergadering dat Petrus, Jakobus en Johannes Paulus se sending aan die heidene aanvaar het. Alhoewel beide Paulus en Petrus 'n ooreenkoms op die Raad van Jerusalem gesluit het, was diegene traag om 'n maaltyd met heidense Christene in Antiochië te deel en is Paulus in die openbaar gekonfronteer. Dit word die 'Voorval in Antiochië' genoem. Hervatte sending In 50-52 nC het Paulus 18 maande in Korinte deurgebring saam met Silas en Timoteus. Daarna is hy op pad na Efese, 'n belangrike sentrum vir die vroeë Christendom sedert die 50's (AD). Die volgende twee jaar van Paulus se lewe is in Efese deurgebring, saam met die gemeente gewerk en die sendingwerk in die binneland gereël. Hy is egter gedwing om te vertrek weens verskeie steurnisse en gevangenisstraf. Paulus se volgende bestemming was Macedonië, waarheen hy vertrek het voordat hy na Korinte gegaan het. Nadat hy drie maande in Korinthe gewoon het, het hy die laaste besoek aan Jerusalem afgelê. Arrestasie & Dood In 57 nC het Paulus met geld vir die gemeente in Jerusalem aangekom. Alhoewel verslae lui dat die kerk Paulus graag verwelkom, het James 'n voorstel gegee wat gelei het tot sy inhegtenisneming. Paulus het twee jaar as gevangene aangehou en sy saak heropen toe 'n nuwe goewerneur aan bewind gekom het. Aangesien hy hom as 'n Romeinse burger beroep het, is Paulus deur die keiser na Rome gestuur vir verhoor. Op pad is hy egter skipbreuk gely. Dit was gedurende hierdie tyd dat hy Sint Publius en die eilandbewoners ontmoet, wat vriendelikheid oor hom uitgespreek het. Toe Paulus Rome bereik, in 60 nC, het hy twee jaar in huisarres deurgebring, waarna hy gesterf het. Geskrifte Dertien sendbriewe in die Nuwe Testament is aan Paulus toegeskryf. Uit hulle word sewe as absoluut eg beskou (Romeine, Eerste Korintiërs, Tweede Korintiërs, Galasiërs, Filippense, Eerste Tessalonisense en Filemon), drie is twyfelagtig en die res drie word vermoedelik nie deur hom geskryf nie. Daar word geglo dat, terwyl Paulus sy sendbriewe gedikteer het, sy sekretaris die kern van sy boodskap geparafraseer het. Saam met die ander werke is die sendbriewe van Paulus binne die Christelike gemeenskap versprei en in kerke voorgelees. Die meeste kritici is van mening dat die sendbriewe wat deur Paulus geskryf is, een van die vroegste geskrewe boeke van die Nuwe Testament is. Sy briewe, meestal gerig aan die kerke wat hy gestig of besoek het, bevat 'n uiteensetting van wat Christene moet glo en hoe hulle moet leef. Paulus se werke bevat die eerste geskrewe verslag van wat dit beteken om 'n Christen te wees en dus die Christelike spiritualiteit. Paulus en Jesus In plaas daarvan om Christus te beskryf, konsentreer Paulus se werk op die aard van die verhouding van Christene met Christus, en veral op Christus se reddingswerk (om sy eie lewe op te gee om ander se lewe te beskerm). Sommige van die lewensvoorvalle van Jesus Christus, wat deur Paulus genoem word, is die laaste maaltyd, sy dood deur kruisiging en sy opstanding. St Paul het drie leerstellings geskryf: regverdiging, verlossing en versoening. Paulus het gesê dat Christus die straf namens sondaars geneem het, sodat hulle van hul goddelike vergelding verlos word. In die leerstelling van 'Regverdiging' word geloof as die belangrikste bestanddeel beskou. Paulus het aangevoer dat iemand Christus sou vashou ten tye van sy dood en opstanding, een met die Here sou word. Wat die vrylating van siel betref, sal iemand dit egter bereik op grond van sy offer. 'Verlossing' is die tema as slawe bevry word. Net soos 'n spesifieke prys betaal is om 'n slaaf van die eienaarskap van 'n ander te bevry, het Christus op dieselfde manier die prys van sy dood betaal as 'n losprys om die gewone mens van sy sondes te bevry. 'Versoening' handel oor die feit dat Christus die skeidsmuur tussen Jode en heidene wat deur die wet geskep is, laat val het. Die leerstelling handel basies oor die maak van vrede. Heilige Gees Alhoewel dit toelaatbaar was, veroordeel Paulus in sy geskrifte die eet van die vleis wat aan heidense afgode aangebied is. Hy het ook teen heidense tempels sowel as orgiestiese feeste geskryf. In die skrywe is die Christelike gemeenskap vergelyk met 'n menslike liggaam met verskillende ledemate en organe, terwyl die gees as die Gees van Christus beskou word. Paulus het geglo dat God ons Vader is en dat ons mede-erfgename van Christus is. Verhouding met Judaïsme Hoewel dit nie die bedoeling was nie, het Paulus die skeiding van die messiaanse sekte van Christene van die Judaïsme verhaas. In sy skrywe word gesê dat geloof in Christus belangrik is vir redding vir Jode sowel as heidene, en sodoende die gaping tussen die volgelinge van Christus en die hoofstroom Jode verdiep. Paulus was van mening dat nie-Joodse bekeerlinge nie Jode hoef te word, besny moet word, Joodse dieetbeperkings moet volg of, andersins, die Joodse wet moet nakom nie. Hy het daarop aangedring dat geloof in Christus voldoende was vir redding en dat die Torah nie-heidense Christene gebind het nie. In Rome het hy egter die positiewe waarde van die wet beklemtoon om God se betroubaarheid te toon. Opstanding Paulus het deur sy skrywe hoop gegee aan almal wat aan Christus behoort, dood of lewend, dat hulle gered sou word. Die Wêreld wat kom Die brief wat Paulus, aan die Christene - in Thessalonika, geskryf het, spreek die einde van die wêreld uitdruklik uit. Op die vraag, wat sal gebeur met diegene wat reeds dood is en wanneer die einde sal wees, antwoord Paulus die ouderdom as verby. Hy het die mans verseker dat die dooies eerste sou opstaan, gevolg deur die lewendes. Alhoewel Paulus nie seker was oor die presiese tyd of seisoen nie, het hy gesê dat daar 'n oorlog tussen Jesus Christus en die man van wetteloosheid sou wees, gevolg deur die oorwinning van Jesus. Invloed op die Christendom Sint Paulus het na bewering die grootste invloed op die Christendom. Dit lyk asof Jesus sowel as Paulus ewe veel tot die Christendom bygedra het. 'N Belangrike skrywer van die Nuwe Testament, het Paulus die status van die Christelike kerk as die liggaam van Christus en die wêreld daarbuite verhef soos onder sy oordeel. Laaste aandete Een van die vroegste verwysings na die laaste maaltyd kan in Paulus se geskrifte gesien word. Geleerdes glo dat die nagmaal sy oorsprong in 'n heidense konteks gehad het. Hulle sê dat die tradisie van die laaste maaltyd waarskynlik sy oorsprong het in die Christelike gemeenskappe wat in Klein-Asië en Griekeland gestig is. Gedurende hierdie tyd is aandetes gereël om die dooies te herdenk.