John Wesley Biografie

Vergoeding Vir Die Sterreteken
Substabiliteit C Bekendes

Vind Die Versoenbaarheid Deur Zodiac Teken

Vinnige feite

Verjaarsdag: 17 Junie ,1703

Oorlede op ouderdom: 87

Son teken: Tweeling

Gebore land: Engeland

Gebore in:Epworth, EngelandBekend as:Anglikaanse geestelike en Christelike teoloog

Aanhalings deur John Wesley SkrywersGesin:

Eggenoot / eks-:Mary Vazeillevader:Samuel Wesley

moeder:Susanna

broers en susters:Charles

Oorlede op: 2 Maart , 1791

plek van dood:Londen, Engeland

Meer feite

onderwys:Oosterse Ortodoksie

Lees verder hieronder

Aanbeveel vir jou

J. K. Rowling Joan collins Geri Halliwell John Cleese

Wie was John Wesley?

John Wesley, die beste onthou as die Vader van die Methodiste-beweging, is in Engeland gebore as 'n Anglikaanse geestelike en sy vroom vrou. Wesley is opgelei aan die Christ Church, Oxford, en word eers as diaken en daarna priester van die Anglikaanse kerk georden. Later is hy na die Verenigde State om die predikant van die nuutgestigte Savannah-gemeente te word; maar die onderneming was hoogs onsuksesvol en hy is geslaan en depressief terug huis toe. Hy het die lig begin sien toe hy toevallig die Lutherse leer van verlossing deur geloof alleen ontdek het. Uiteindelik het hy die Methodistebeweging begin, wat binne sy leeftyd 'n groot onderneming geword het. Alhoewel hy nooit sy bande met die Church of England verbreek het nie, het Methodist Church geleidelik 'n aparte denominasie geword. Tans is daar ongeveer 80 miljoen metodiste regoor die aarde. Die United Methodist Church, die Methodist Church of Great Britain, die African Methodist Episcopal Church en die Wesleyan Church is van die grootste liggame wat Wesleyaanse teologie volg. Afgesien hiervan is die heiligheidsbeweging en die pinksterfees ook hul oorsprong aan hom te danke.

John Wesley Beeldkrediet http://www.wikiwand.com/en/John_Wesley Beeldkrediet http://www.wikiwand.com/de/John_Wesley_(Prediger) Beeldkrediet http://digitalcollections.smu.edu/all/bridwell/jwl/JyLees verder hieronderBritse teoloë Britse intellektuele en akademici Britse geestelike en godsdienstige leiers Loopbaan In 1727 begin Wesley sy loopbaan as kurator in die gemeente van sy vader. Alhoewel hy op 22 September 1728 as priester georden is, het hy steeds die kurator gedien tot November 1729. Daarna het hy op versoek van die rektor van Lincoln College na Oxford teruggekeer en sy pos as junior genoot aangeneem. Hy het hoofsaaklik Griekse Testament onderrig. Alhoewel hy die ryk sosiale lewe in Oxford geniet het, het hy ook dieper begin ingaan in godsdiens. Omtrent hierdie tyd het sy jonger broer, Charles Wesley, ook 'n student aan Oxford, 'n vereniging van eendersdenkende persone gestig wat gereeld vergader het om die Skrif te lees en te bestudeer en ook 'n streng selfondersoek te ondergaan. Daarbenewens het hulle aan liefdadigheid deelgeneem en die gevangenis gereeld besoek. Baie gou het John Wesley die leiding van die groep aangeneem. Aan die begin het hul teenstanders na hulle verwys as 'The Holy Club'. Vanaf 1732 word daar egter na hulle verwys as die Metodiste omdat hulle 'n streng metode gevolg het en probeer het om te verseker dat elke uur verstandig gebruik word. Dit het ook 'n nadelige uitwerking op sy loopbaan gehad. Die owerhede sowel as die voogde het begin vrees dat hy die studente probeer indoktrineer. Sy pa het hom gevra om die leiding oor sy gemeente te neem; maar Wesley het die aanbod geweier. Op hierdie stadium word hy versoek om die pos as die minister van die Savannah-gemeente in die provinsie Georgia in die Amerikaanse kolonies in te neem. Gevolglik het Wesley saam met sy broer Charles op 14 Oktober 1735 van Gravesend in Kent na Savanna gevaar. Op pad was hul skip in 'n verskriklike storm vasgevang. Alhoewel hy vreeslik bang was, merk hy op dat die Duitse Morawiërs op die skip kalm bid. By introspeksie besef hy dat die Morawiërs 'n diepgewortelde geloof in God besit, wat hy nie het nie. Die voorval het hom diep geraak. Uiteindelik bereik hulle die kolonie in Februarie 1736. Sy belangrikste missie was om die inheemse Indiane daar te bekeer; maar in werklike praktyk was sy werk beperk tot die Europese setlaars van daardie gebied. Tog het die bywoning van die kerk begin toeneem. Die publikasie van 'Versameling psalms en lofliedere' was nog een van sy belangrike prestasies in hierdie tydperk. Dit was eintlik die eerste Anglikaanse gesangeboek wat in Amerika gepubliseer is. Lees verder Hieronder, ondanks so 'n sukses, moes Wesley in Desember 1737 uit die kolonie vlug weens 'n paar regsprobleme wat uit 'n mislukte liefdesverhouding ontstaan ​​het, en het hy gebroke en depressief na Engeland teruggekeer. In Engeland ontmoet hy Petrus Böhler, 'n Duits-Engelse Morawiese sendeling en ontvang raad van hom. Hy was egter steeds baie depressief. Op 24 Mei 1738 woon hy onwillig 'n Morawiese byeenkoms in Aldersgate Street, Londen by, waar hy 'n voorlesing hoor van Martin Luther se voorwoord tot die brief aan die Romeine. Skielik begin Wesley 'n nuwe lig sien en sy hart word warm. Al die jare het hy probeer om teen sonde te veg volgens die pad wat die kerk opgestel het. Hy het nou begin glo dat dit geloof in Christus eerder as goeie dade is wat tot redding lei. Vervolgens het hy saam met Charles en 'n ander heer 'n ander groep gestig, wat later 'Fetter Lane Society' geword het. Die ledetal het vinnig toegeneem en gerieflikheidshalwe het hulle die lede in verskeie kleiner groepe verdeel. In 1738 besoek Wesley die Morawiese hoofkwartier in Herrnhut, Duitsland. By sy terugkeer na Engeland stel hy reëls op vir hierdie bands en publiseer ook 'n versameling gesange daarvoor. Hy het ook uitgebreid begin preek oor die leer van redding deur geloof alleen, wat die gevestigde kerk kwaad gemaak het. Gevolglik is hy belet om te preek. Hy het egter geweier om te buig en in April 1739 het hy sy eerste preek naby Bristol in die buitelug gehou. Hy het gou gevind dat prediking in die openbaar die beste manier was om uit te reik na die mense, wat oor die algemeen van die kerke af weggebly het. Daarom het hy sy velddiens met geesdrif voortgesit. Dit het die misnoeë sowel as vervolging deur die kerk besorg. Wesley het sy organisasie begin uitbrei en leke -predikers aangestel om meer mense te bereik. Hy het ook begin om kapelle te bou, eers in Bristol en daarna in ander dorpe. Daarna breek hy van die Morawiërs af en stig die Methodist Society. In 1742 het hy die 'klasbyeenkoms'-stelsel ingestel om dissipline binne die samelewing af te dwing. Om die ongedissiplineerde lede uit te hou, het hy ook die proefstelsel bekendgestel. Aanvanklik het hy elke eenheid ten minste een keer in drie maande persoonlik besoek; maar gou het die organisasie daarvoor te groot geword. Lees verder Onder Daarom het hy in 1743 'n stel reëls opgestel wat deur al die eenhede gevolg moet word. Later het hierdie reëls die basis geword van die Methodist Discipline. In die volgende jaar het hy die eerste Metodiste-konferensie gehou. Gedurende die volgende dekade het hy onvermoeid gewerk, deur Groot -Brittanje en Ierland getrek en vir duisende mense gepreek, wat andersins van die kerk uitgesluit was. Boonop organiseer hy die beweging meer sistematies en verdeel die groepe in samelewings, dan klasse, verbindings en kringe met 'n superintendent aan die stuur. Ongelukkig het hy in sy stryd om die metodisme te vestig sy eie gesondheid verwaarloos en tuberkulose opgedoen. Met sy herstel in 1751 verdiep hy hom weer in die werk en sorg dat die beweging wat hy begin het na sy dood sou voortduur. Stadig versprei die beweging na die Verenigde State van Amerika. Aangesien hy nog 'n lid van die Church of England was, het hy hom daarvan weerhou om priesters te orden, maar werk hy met die hulp van priesters wat deur die Kerk en ook die lekepredikers georden is. In 1776, met die onafhanklikheid van die VSA, het die situasie anders geword. In 1784 het die biskop van Londen geweier om priesters vir die Amerikaanse metodiste te orden. So is Wesley gedwing om twee lekepredikante aan te stel en Thomas Coke as superintendent aan te stel voordat hy hulle na Amerika stuur. Hiermee het die Metodiste stadig wegbeweeg van die Church of England en 'n aparte denominasie geword. Aanhalings: Wil Groot werke John Wesley, saam met sy broer Charles en George Whitefield, lê die grondslag van die Metodiste -beweging binne die Protestantse Christendom. Kragtige sendingwerk het verseker dat die beweging deur die Britse ryk en die VSA versprei het. Tans is daar wêreldwyd ongeveer 80 miljoen aanhangers. Daar word gesê dat Wesley gedurende sy lang loopbaan meer as 250 000 kilometer afgelê het en 40 000 preke regoor die land gepreek het en probeer het om uit te reik na die armes en benadeeldes. Hy het ook aanhou werk aan sosiale kwessies soos hervorming van gevangenisse en universele onderwys tot sy dood. Persoonlike lewe en nalatenskap In 1751, op die ouderdom van agt en veertig, trou Wesley met Mary Vazeille, 'n welgestelde weduwee met vier kinders uit haar vorige huwelik. Wesley was egter te besig met sy werk om baie aandag aan sy vrou te gee. Sy kon hom nie na 'n paar jaar verlaat nie. Wesley sterf in sy bed op 2 Maart 1791. Hy was toe sewe en tagtig jaar oud. Toe sy vriende om sy sterfbed bymekaarkom, neem hy afskeid en sê 'Die beste van alles is, God is met ons', en herhaal die woorde 'n paar keer en sterf dan vreedsaam. Later is hy begrawe in die Wesley's Chapel, gebou in City Road, Londen. Wesleyanisme, of Wesleyaanse teologie, wat verwys na die teologiese stelsel, word afgelei uit sy verskillende preke: teologiese verhandelinge, briewe, tydskrifte, dagboeke, gesange dra sy nalatenskap voor. Trivia Susanna Wesley staan ​​bekend as Mother of the Methodists omdat twee van haar seuns, John en Charles Wesley, die Methodist -beweging gestig het.