Jesus Christus Biografie

Vergoeding Vir Die Sterreteken
Substabiliteit C Bekendes

Vind Die Versoenbaarheid Deur Zodiac Teken

Vinnige feite

Bynaam:Yeshua, Christus

Gebore land: Israel

Gebore in:JudeaBekend as:Stigter van die Christendom

Aanhalings deur Jesus Christus Jong oorledeGesin:

moeder:Maria

plek van dood:JudeaOorsaak van dood: UitvoeringStigter / medestigter:Rooms-Katolieke Kerk, Oosters-Ortodokse Kerk

Lees verder hieronder

Aanbeveel vir jou

Gordon B. Hinckley Sint Stephen Guru Hargobind Sri Chinmoy

Wie is Jesus Christus?

Jesus Christus, ook bekend as Jesus van Nasaret, was die grondlegger van die Christendom. Hy word beskryf as die 'Seun van God' in die leer van die meeste Christelike denominasies. Die meeste van wat vandag oor Jesus se lewe bekend is, is afgelei van die vier Evangelies van die Nuwe-Testamentiese Bybel, bekend as die kanonieke evangelies, geskryf deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Daar word beraam dat dit meer as 70-200 jaar na die dood van Christus geskryf is en nie in die moderne sin biografieë is nie. Vanweë die gebrek aan akkurate historiese verslae is daar 'n dispuut oor die presiese besonderhede van sy lewe en leerstellings. Jesus was 'n Galileër van Nasaret, 'n dorpie naby Sepphoris, hoewel hy in Betlehem gebore is. Daar is nie veel oor sy kinderjare bekend nie, behalwe vir die feit dat hy 'n intelligente en voorbarige kind was. Sy vader, Josef, was 'n skrynwerker en daar word geglo dat Jesus ook in die voetspore van sy vader gevolg het. As jong man is hy deur die profeet Johannes die Doper gedoop en het hy 'n loopbaan as prediker en geneser begin. Hy het daarna 'n baie gewilde prediker geword en die godsdiens Christendom is gebaseer op die lewe en leringe van Jesus Christus soos dit in die Nuwe Testament aangebied word.

Aanbevole lyste:

Aanbevole lyste:

Die grootste verstand in die geskiedenis Bekende mense wat die wêreld 'n beter plek gemaak het Jesus Christus Beeldkrediet https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cefal%C3%B9_Pantocrator_retouched.jpg
(Andreas Wahra / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)) Kinderjare en vroeë lewe Jesus is êrens tussen 7–2 vC in Betlehem gebore, vir Josef en Maria. Die meeste Christene vier 25 Desember as die verjaardag van Jesus Christus. Hoewel hy in Betlehem gebore is, was hy 'n Galileër van Nasaret, 'n dorpie naby Sepphoris. Joseph, hoewel sy wettige vader nie sy biologiese vader was nie. Jesus se opvatting was vermoedelik wonderbaarlik - daar word beweer dat Maria 'n maagd was toe Jesus verwek is en dat daar bevind is dat sy met die Heilige Gees gebore is. Josef en Maria het na die geboorte van Jesus verskeie kinders voortgebring. Sy broers en susters sluit in die broers James, Jude, Simon en Joses en baie susters sonder naam. Daar is nie veel oor sy vroeë lewe bekend nie, hoewel sekere bronne noem dat hy selfs as kind baie intelligent en begaafd was. As 12-jarige het Jesus sy ouers op 'n bedevaart na Jerusalem vergesel en geskei. Hy is dae later gevind en het belangrike sake met sommige ouer manne in 'n tempel bespreek. Josef was 'n skrynwerker, en toe hy grootgeword het, het Jesus ook in sy voetspore gevolg om een ​​te word. Hy is deur die profeet Johannes die Doper gedoop en het 'n prediker en geneser geword. Aanhalings: God,KindersLees verder hieronder Later die lewe Na sy doop, wat die begin van Jesus se bediening simbolies was, het hy die Judese woestyn binnegegaan om 40 dae en nagte te vas en te peins. Gedurende hierdie tyd verskyn die Duiwel drie keer en probeer Jesus versoek. Hy het die Duiwel se versoeking al drie keer verwerp en hom weggestuur. Jesus keer toe terug na Galilea en begin preek. Hy het ook begin met die uitvoering van 'n aantal wonderwerke wat die kalmering van 'n storm, die voer van die 5 000, loop op water en 'n aantal ander wonderwerke en gelykenisse insluit. Oor 'n tydperk het verskeie mense sy dissipels geword. Een van sy beroemdste volgelinge was Maria Magdalena, wat van die begin tot sy dood en daarna ook by Jesus se bediening betrokke was. Namate sy genesingskragte en sy leringe versprei het, het meer mense sy volgelinge geword. In sy leringe het hy klem gelê op vergifnis en onvoorwaardelike liefde, en het hy die mense aangeraai om almal lief te hê, selfs hul vyande. Sy gewildheid het mettertyd begin groei, en toe hy aanhou preek oor die koninkryk van God, het die skare hom begin uitroep as die seun van Dawid en die Messias. Tydens een van sy interaksies met sy dissipels naby die stad Cesarea Filippi, vra hy hulle 'Wie sê julle is ek?'. Die meeste dissipels was verward, maar een man, Petrus, het geantwoord en gesê: 'U is die Christus, die Seun van die lewende God'. Jesus het die titels van Christus en Seun van God aanvaar, en verklaar dat die verkondiging 'n goddelike openbaring van die God self was. Jesus het saam met sy dissipels die week voor die paasfees na Jerusalem gegaan. Hy is hartlik en entoesiasties verwelkom deur die burgers wat hom by die ingang van die stad gegroet het. Die massas het hom as die Seun van Dawid en die Seun van God begroet. Gedurende sy verblyf in Jerusalem het hy gewetenlose geldleners uit die tempel geskors en Lasarus uit die dood opgewek. Die toenemende gewildheid van Jesus het hom in konflik met die Joodse ouer manne gebring wat sy gesag bevraagteken het. Die ouderlinge het toe met die priesters in verbinding getree en 'n plan beraam om Jesus dood te maak. Een van Jesus se volgelinge, Judas Iskariot, het met die ouer manne ooreengekom en ingestem om Jesus vir 30 silwermuntstukke te verraai. Na die laaste maaltyd wat Jesus met sy 12 apostels in Jerusalem (later bekend as die laaste maaltyd) gedeel het, is Jesus verraai deur Judas wat hom op die wang gesoen het om hom te identifiseer. Hierna is Jesus dadelik deur die soldate en amptenare gearresteer en na die hoëpriester geneem en ondervra. Jesus is gemartel en veroordeel omdat hy beweer dat hy die Seun van God is. Hy is voor Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur, gebring. Die priesters het Jesus daarvan beskuldig dat hy beweer dat hy die Koning van die Jode is en het Pilatus versoek dat hy Jesus moet oordeel en veroordeel. Aanhalings: Jy,Liefde Groot werk Jesus Christus is 'n sentrale figuur in die Christendom, een van die belangrikste georganiseerde godsdienste ter wêreld. Hy word beskou as die 'Seun van God' deur die meeste Christene, en hy word beskou as die Messias wat op hom gewag het wat mense in staat gestel het om met God te versoen. Die Christendom is gebaseer op die lewe en leringe van Jesus Christus soos dit in die Nuwe Testament aangebied word. Persoonlike lewe en nalatenskap Pontius Pilatus het Jesus gevonnis om gegesel te word en uiteindelik gekruisig te word. Jesus se kruisiging word beskryf in die vier kanonieke evangelies waarna in die Nuwe Testamentiese briewe verwys word en word vasgestel as 'n historiese gebeurtenis wat deur nie-Christelike bronne bevestig word. Alhoewel daar geen konsensus is oor die presiese datum van die kruisiging van Jesus nie, is die Bybelwetenskaplikes dit eens dat dit op 'n Vrydag op of naby Pasga was. Baie moderne geleerdes meen die datum van sy kruisiging was op 7, 30 nC of op Vrydag 3 April, 33 nC. Jesus is met twee diewe gekruisig, een links en die ander regs. Hy sterf aan die kruis en 'n soldaat het sy dood bevestig deur sy sy met 'n spies te steek. Onmiddellik met sy dood het 'n aardbewing uitgebreek en die grafte oopgebreek. Sy liggaam is toe van die kruis afgehaal en in 'n graf begrawe. Jesus se graf is drie dae na sy dood leeg gevind. Hy het uit die dood opgestaan ​​en verskyn aan Maria Magdalena, een van sy volgelinge, en daarna aan sy moeder Maria. Daarna ontmoet hy sy dissipels en raai hulle aan om deur die hele wêreld te reis en die evangelie aan die hele mensdom te verkondig. Ná 40 dae het Jesus sy dissipels na die berg Olyfberg gelei vanwaar hy na die hemel opgevaar het. Aanhalings: Liefde