Aristoteles se biografie

Vergoeding Vir Die Sterreteken
Substabiliteit C Bekendes

Vind Die Versoenbaarheid Deur Zodiac Teken

Vinnige feite

Gebore:384 vC

Oorlede op ouderdom: 62

Gebore land: Griekeland

Gebore in:Stagira, Griekeland

Bekend as:FilosoofAanhalings deur Aristoteles Filosowe

Gesin:

Eggenoot / eks-:Herpyllis van Stageira, Pythiasvader:Nicomachuskinders:Pythias die jonger (dogter); Nicomachus

Oorlede op:322 vC

plek van dood:Chalcis, Griekeland

Persoonlikheid: ENTJ

Siektes en gestremdhede: Gestamel / gestotter

Meer feite

onderwys:Platoniese Akademie (367 vC - 347 vC)

Lees verder hieronder

Aanbeveel vir jou

Thales skeel Anaximander Eratosthenes

Wie was Aristoteles?

Aristoteles was 'n Griekse filosoof en wetenskaplike, beter bekend as die leraar van Alexander die Grote. Hy was 'n student van Plato en word beskou as 'n belangrike figuur in die Westerse filosofie. Bekend vir sy geskrifte oor fisika, metafisika, poësie, teater, musiek, logika, retoriek, taalkunde, politiek, regering, estetika, etiek, biologie, dierkunde, ekonomie en sielkunde, word hy beskou as baie voor sy tyd. Sy geskrifte vorm die eerste omvattende stelsel van Westerse filosofie wat sienings oor moraliteit en estetika, logika en wetenskap, politiek en metafisika insluit. Hierdie stelsel het die steunpilaar geword van sowel Islamitiese as Christelike skolastiese denke. Daar word selfs gesê dat hy miskien die laaste man was wat destyds kennis gehad het van alle bekende velde. Sy intellektuele kennis wissel van elke bekende wetenskap- en kunsveld van daardie era. Een van sy grootste prestasies was die formulering van 'n voltooide stelsel van logiese redenasies, ook bekend as die Aristoteliese sillogistiek. Sy ander belangrike bydrae was tot die ontwikkeling van dierkunde. Dit is waar dat Aristoteles se dierkunde nou verouderd is, maar sy werk en bydrae was tot die 19de eeu onbetwis. Sy bydrae tot verskeie onderwerpe en die invloed daarvan maak hom een ​​van die bekendste en beste persoonlikhede van alle tye.Aanbevole lyste:

Aanbevole lyste:

Bekende rolmodelle wat u graag wil ontmoet Die invloedrykste persone in die geskiedenis Bekende mense wat ons wens nog lewendig was Die grootste verstand in die geskiedenis Aristoteles Beeldkrediet https://www.youtube.com/watch?v=5yw1qLrkSiM
(Gregory B. Sadler) Beeldkrediet https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
(Na Lysippos / Publieke domein) Beeldkrediet https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
(Na Lysippos / Publieke domein)JouselfLees verder hieronder Loopbaan Aristoteles word die hoof van die koninklike akademie van Macedon. Hier het hy 'n tutor geword, nie net vir Alexander nie, maar ook vir twee ander toekomstige konings - Cassander en Ptolemeus. In sy rol as tutor vir Alexander het hy hom aangemoedig om oos te verower. In 335 vC het hy na Athene teruggekeer waar hy sy eie skool 'Lyceum' gestig het. Die volgende 12 jaar het hy verskillende kursusse by sy skool aangebied. Daar het 'n tyd gekom dat die verhouding tussen Alexander en Aristoteles vervreemd geraak het. Dit was waarskynlik te wyte aan Alexander se verhouding met Persië. Alhoewel daar min bewyse is, het baie geglo dat Aristoteles 'n rol in Alexander se dood gespeel het. Na Alexander se dood het die anti-Masedoniese sentiment in Athene opgevlam. In 322 vC het Eurymedon die Hiërofant hom geterg omdat hy nie die gode in ere gehou het nie, en Aristoteles het na Chalcis, sy moeder se familieboedel, gevlug. Gedagtes en bydraes Daar word geglo dat Aristoteles sy gedagtes gedurende 335-323 vC saamgevoeg het. Hy het 'n aantal dialoë in hierdie tydperk geskryf. Ongelukkig het slegs fragmente van hierdie stukke oorleef en is dit in die vorm van verhandelinge. Dit was nie bedoel vir wye publikasies nie en was eerder bedoel om as lesings vir studente gebruik te word. 'Poëtika', 'Metafisika', 'Politiek', 'Fisika', 'De Anima' en 'Nicomachean Ethics' word beskou as sy belangrikste verhandelinge. Hy het nie net byna elke onderwerp bestudeer nie, maar ook baie van hulle opmerklik gemaak. Onder wetenskap het Aristoteles sterrekunde, anatomie, embriologie, geologie, geografie, meteorologie, dierkunde en fisika bestudeer en geskryf. Onder filosofie skryf hy oor etiek, estetika, regering, politiek, metafisika, ekonomie, retoriek, sielkunde en teologie. Benewens al die bogenoemde, het hy ook literatuur, poësie en gebruike van verskillende lande bestudeer. Aristoteles het oor talle onderwerpe en onderwerpe studeer en geskryf, maar ongelukkig het net een derde van sy oorspronklike geskrifte oorleef. Die verlore geskrifte bevat poësie, briewe, dialoë en opstelle wat op Platoniese wyse geskryf is. Die meeste van sy literêre werke is aan die wêreld bekend deur die geskrifte van Diogenes Laertius en ander. Bydraes tot die filosofie Net soos sy leermeester Plato, streef sy filosofie ook na die heelal, maar sy ontologie vind die universele in bepaalde dinge, dus is sy epistemologie gebaseer op die studie van spesifieke verskynsels wat in die wêreld bestaan ​​of gebeur, en dit styg tot die kennis van wese. . Lees verder. Hy het ook bespreek hoe inligting uit voorwerpe deur middel van afleiding en afleidings getrek kan word. Dit was sy teorie van afleiding wat deur moderne filosowe tot 'Sillogisme' gevorm is. Die pare stellings word deur hom bestempel as Contraries. Sillogisme is 'n logiese argument waarin die afleiding van die gevolgtrekking gemaak word uit twee of meer ander uitgangspunte van 'n sekere vorm. Dit is deur hom verduidelik in sy werk 'Prior Analytics' waar hy die hoofkomponente van redenasie deur middel van eksklusiewe en inklusiewe verhoudings gedefinieer het. Later jare is dit deur Venn Diagramme getoon. Sy filosofie bied nie net 'n sisteem van redenasie nie, maar hou ook verband met etiek. Hy het 'n 'morele gedragskode' beskryf wat hy in die Nichomachean Ethics 'n goeie lewenswyse genoem het. Hy het ook gepraat oor Praktiese Filosofie, waar hy etiek as 'n deel van praktiese eerder as teoretiese studie beskou. Sy werk getiteld 'Politiek' het die stad lig gewerp. Volgens hom is stad 'n natuurlike gemeenskap. Die mens is van nature 'n politieke dier, het hy gesê. Hy het die eer gekry dat hy die vroegste is om formele logika te bestudeer. Die beroemde filosoof Kant het in sy boek 'The Critique of Pure Reason' gesê dat Aristoteles se logiese teorie die basis vorm van deduktiewe afleiding. Aanhalings: Siel Bydraes tot die wetenskap Alhoewel hy volgens die definisie van vandag nie as wetenskaplike genoem kan word nie, was die wetenskap een van die sfere wat hy omvattend nagevors en bestudeer het, veral tydens sy verblyf in 'Lyceum.' Sy oortuiging was dat interaksie met fisiese voorwerpe help om kennis op te doen. Hy het ook navorsing gedoen oor biologie. Hy het diere op grond van bloed in spesies ingedeel. Diere met rooi bloed was hoofsaaklik gewerwelde diere en bloedlose diere is 'koppotiges' genoem. Daar was relatiewe onakkuraatheid in hierdie hipotese, maar dit is jare lank as die standaardstelsel beskou. Hy het ook mariene biologie deeglik ondersoek. Hy het die anatomie van mariene wesens deur disseksie ondersoek. Dit is interessant om daarop te let dat, in teenstelling met sy biologiese klassifikasies, sy waarnemings oor die seelewe redelik akkuraat was. Sy verhandeling 'Meteorologie' lewer bewys dat hy ook aardwetenskappe studeer het. Met meteorologie het hy eenvoudig nie die studie van die weer bedoel nie, maar dit het ook uitgebreide studie oor watersiklus, natuurrampe, astrologiese gebeure, ens. Ingesluit. Lees verder hieronder Bydraes tot sielkunde Baie geleerdes beskou Aristoteles as die ware vader van die sielkunde, aangesien hy verantwoordelik is vir die teoretiese en filosofiese raamwerk wat bygedra het tot die vroegste begin van die sielkunde. Sy boek 'De Anima' (On the Soul) word beskou as die eerste boek oor sielkunde. Hy was bekommerd oor die verband tussen die sielkundige prosesse en die onderliggende fisiologiese verskynsel. Hy het aangevoer dat die verstand die krag het om sonder 'n liggaam te funksioneer, en dat dit immaterieel en onsterflik is. Hy het gepostuleer dat intellek uit twee dele bestaan: passiewe intellek en aktiewe intellek. Volgens hom was musiek, poësie, komedie, tragedie, ens. Nabootsend. Hy het ook gesê dat hierdie nabootsings volgens medium, manier of voorwerp gevarieer is. Sy geloof was dat nabootsing 'n natuurlike deel van die mens was en dat dit een van die belangrikste voordele van die mensdom bo diere was. Groot werke Aristoteles het ongeveer 200 werke geskryf en die meeste daarvan was in die vorm van aantekeninge en konsepte. Hierdie werke bestaan ​​uit dialoë, rekords van wetenskaplike waarnemings en sistematiese werke. Hierdie werke is deur sy student Theophrastus en daarna deur Neleus versorg. Sy belangrikste werke sluit in 'Retoriek' en 'Eudemus' (Oor die siel). Hy skryf ook oor filosofie, Alexander, Sophistes, geregtigheid, rykdom, gebed en opvoeding. 'Poëtika', 'Metafisika', 'Politiek', 'Fisika', 'De Anima' en 'Nicomachean Ethics' word beskou as sy belangrikste verhandelinge. Lees verder Onder Aristoteles se werk oor 'Poetics' bestaan ​​uit twee boeke - die een was oor tragedie en die ander oor komedie. Persoonlike lewe en nalatenskap Tydens sy verblyf in Klein-Asië trou Aristoteles met Pythias, wat na bewering die susterskind of aannemende dogter van Hermias is. 'N Dogter is gebore vir die egpaar wat hulle ook Pythias genoem het. Na die dood van sy vrou, Pythias, het hy die knoop vasgemaak met Herpyllis van Stagira, wat 'n seun gebaar het. Hy het sy seun na sy vader Nicomachus vernoem. Volgens die Suda ('n Bisantynse ensiklopedie uit die 10de eeu van die antieke Mediterreense wêreld) het Aristoteles 'n erotiese verhouding met Palaephatus gehad. Hy het sy laaste asem uitgeblaas in 322 vC in Eubea as gevolg van natuurlike oorsake. Voor sy dood het hy sy student Antipater as die hoofeksekuteur aangewys. Hy het ook 'n testament geskryf waarin hy langs sy vrou begrawe wou word. Trivia Meer as 2 300 jaar is verby, maar tog bly Aristoteles een van die invloedrykste mense wat nog ooit gebore is. Sy bydraes is gesien in byna elke menslike kennisveld wat gedurende sy tyd bestaan ​​het. Hy was ook die stigter van baie nuwe velde. Dit was hy wat formele logika gestig het en was ook 'n pionier in die bestudering van dierkunde. Theophrastus, sy opvolger by 'Lyceum', het 'n aantal boeke oor plantkunde geskryf wat tot die middel-eeue as die basis van plantkunde beskou is. Min name van die plante wat hy genoem het, het tot in moderne tye oorleef. Van 'n beskeie begin af het 'Lyceum' gegroei tot 'n Peripatetiese skool. Ander opvallende studente van 'Lyceum' was Aristoxenus, Dicaearchus, Demetrius van Phalerum, Eudemos van Rhodes, Harpalus, Hephaestion, Mnason van Phocis en Nicomachus. Sy invloed op Alexander kan nie geïgnoreer word nie. Vanweë sy invloed het Alexander tydens sy ekspedisies groot groepe plantkundiges, dierkundiges en navorsers saamgeneem. Lees verder Hier onder het Aristoteles ook 'n invloed gehad op Bisantynse geleerdes, Islamitiese teoloë en Westerse Christen-teoloë, wat toekomstige wetenskaplikes, filosowe en denkers skuldig gelaat het. Hy was ook 'n versamelaar van spreuke, raaisels en folklore. Sy skool het veral raaisels van Delphic Oracle en die fabels van Aesop bestudeer. Top 10 feite wat u nie van Aristoteles geweet het nie Hy word as die eerste ware wetenskaplike in die geskiedenis deur die 'Encyclopædia Britannica' beskou. Aristoteles was bekend onder die Middeleeuse Moslem-intellektuele en word as 'Die eerste leraar' vereer. Aristoteles is beskuldig van vrouehaat en seksisme deur geleerdes van feministiese metafisika. Daar word geglo dat 'The Nicomachean Ethics', 'n samestelling van Aristoteles se lesingnotas, vernoem is na sy seun wat jonk in 'n geveg gesterf het. Hy was 'n geosentris wat geglo het dat die aarde die middelpunt van die heelal is. Hy het akkurater teorieë oor sommige optiese konsepte gegee as ander filosowe van sy tyd. Aristoteles onderskei ongeveer 500 soorte voëls, soogdiere en visse. Sy klassifikasie van lewende dinge bevat enkele elemente wat in die 19de eeu bestaan ​​het. In sy verhandeling 'Oor die siel' het hy drie soorte siele voorgestel: die vegetatiewe siel, die sensitiewe siel en die rasionele siel. Aristoteles word beskou as die grondlegger van formele logika. Hy het verskeie briljante jongkoppe begelei, waarvan baie, waaronder Aristoxenus, Dicaearchus, Demetrius van Phalerum, Mnason van Phocis, Nicomachus en Theophrastus, groot denkers in eie reg geword het.